Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdnicy w 2023 r.

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy–zlecenia

 

 

 1. Lekarzy weterynarii do:

a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

b)  pobierania próbek do badań,

c) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych,

d) badania zwierząt umieszczanych na rynku oraz wystawianie świadectw zdrowia,

e) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,

f) badania przed- i poubojowego mięsa na terenie gospodarstw.

 

 1. Osoby niebędące lekarzami weterynarii do:

a) czynności pomocniczych przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa

Osoby zainteresowane wykonywaniem ww. czynności proszone są o składanie aplikacji   w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świdnicy do dnia 30 listopada 2022 r.

 

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia
 3. Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umowy zlecenia
 4. Deklaracja o dyspozycyjności
 5. Klauzula informacyjna RODO

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdnicy

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy–zlecenia

 

1. Lekarzy weterynarii do:

 

 • a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 • b)  pobierania próbek do badań,
 • c) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych
 • d) badania zwierząt umieszczanych na rynku oraz wystawianie świadectw zdrowia
 • e) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni
 • f) badania poubojowego mięsa na terenie gospodarstw
 • g) sprawowania nadzoru nad pokazami lub konkursami zwierząt, miejscami gromadzenia i punktami skupu żywca

2. Osoby niebędące lekarzami weterynarii do:

 • a) czynności pomocniczych przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa

Osoby zainteresowane wykonywaniem ww. czynności proszone są o składanie aplikacji   w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świdnicy do dnia 30 listopada 2021 r.

Pliki do pobrania:

 1. Zgłoszenie wstępnej gotowości
 2. Ogłoszenie o naborze
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. Deklaracja dyspozycyjności
 5. Oświadczenie zleceniobiorcy