Konto do wpłat bankowych

Opłaty Skarbowe

Opłatę Skarbową za dokonanie czynności urzędowych tj wydanie zaświadczeń i decyzji należy wnosić na konto Urzędu Miasta w Świdnicy:

Urząd Miasta w Świdnicy

ul. Armii Krajowej 49

58-100 Świdnica

nr konta: 97 1240 1978 1111 0010 0166 5027

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą: dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub decyzji administracyjnej
Brak jest możliwości dokonania wpłaty w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świdnicy.