Płatność należy dokonać na konto bankowe:

Urząd Miasta w Świdnicy

ul. Armii Krajowej 49

58-100 Świdnica

nr konta: 97 1240 1978 1111 0010 0166 5027

 

Brak jest  możliwości dokonania wpłaty w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świdnicy.