Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdnicy

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy–zlecenia

 

1. Lekarzy weterynarii do:

 

 • a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 • b)  pobierania próbek do badań,
 • c) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych
 • d) badania zwierząt umieszczanych na rynku oraz wystawianie świadectw zdrowia
 • e) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni
 • f) badania poubojowego mięsa na terenie gospodarstw
 • g) sprawowania nadzoru nad pokazami lub konkursami zwierząt, miejscami gromadzenia i punktami skupu żywca

2. Osoby niebędące lekarzami weterynarii do:

 • a) czynności pomocniczych przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa

Osoby zainteresowane wykonywaniem ww. czynności proszone są o składanie aplikacji   w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świdnicy do dnia 30 listopada 2021 r.

Pliki do pobrania:

 1. Zgłoszenie wstępnej gotowości
 2. Ogłoszenie o naborze
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. Deklaracja dyspozycyjności
 5. Oświadczenie zleceniobiorcy