Aktualności

Zasady opieki nad zwierzętami podczas upałów

Zasady opieki nad zwierzętami podczas upałów

W związku z okresem letnim, w trosce o dobro zwierząt domowych i gospodarskich, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy przypomina o podstawowych zasadach opieki nad zwierzętami podczas upałów:
1. Zapewnienie dużej ilości świeżej, czystej wody do picia i stałe jej uzupełnianie.
2. Zapewnianie zadaszonego/zacienionego miejsca, w którym mogą się schronić przed warunkami atmosferycznymi.
3. Ograniczenie spacerów psów. Nie zabieraj psa na spacer w ciągu dnia. Wyprowadź go wcześnie rano i późnym wieczorem.
4. NIGDY NIE ZOSTAWIAJ zwierząt W AUCIE w gorące lub słoneczne dni.
5. Unikaj długich podróży, a jeżeli jest to konieczne zaplanuj podróż w chłodniejszą porę doby.
6. Nie zmuszaj zwierząt do wysiłku w czasie upałów.
7. Wystaw miski z wodą dla bezdomnych i dzikich zwierząt.
8. W miarę możliwości zmocz sierść zwierzęcia wodą.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy przypomina, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt po stronie właścicieli zwierząt leży obowiązek zapewnienia zwierzętom odpowiedniej opieki oraz odpowiednich warunków bytowania. Kto nie stosuje się do w/w przepisów, podlega odpowiedzialności karnej.

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdnicy w 2024 r.

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy–zlecenia

 

 

 1. Lekarzy weterynarii do:

 

 1. a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 2. b)  pobierania próbek do badań,
 3. c) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych,
 4. d) badania zwierząt umieszczanych na rynku oraz wystawianie świadectw zdrowia,
 5. e) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,
 6. f) badania przed- i poubojowego mięsa na terenie gospodarstw.

 

 

 1. Osoby niebędące lekarzami weterynarii do:

 

 1. a) czynności pomocniczych przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa

Osoby zainteresowane wykonywaniem ww. czynności proszone są o składanie aplikacji   w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świdnicy do dnia 01 grudnia 2023 r.

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

 1. Ogłoszenie o naborze – ogłoszenie o naborze
 2. Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia – zgłoszenie wstępnej gotowości
 3. Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umowy zlecenia – oswiadczenie zleceniobiorcy
 4. Deklaracja o dyspozycyjności – deklaracja o dyspozycyjności
 5. Klauzula informacyjna RODO – klauzula informacyjna RODO

Rozporządzenie nr 17 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 września 2023 r.

Rozporządzenie nr 17 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 września 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wrocławskiego, powiatu świdnickiego oraz powiatu średzkiego, zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 8 września 2023 r. pod poz. 4963

poz. 4963

!!!UWAGA!!! GRYPA PTAKÓW!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy  informuje, że na terenie miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego wyznaczono  strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) ) w związku z wystąpieniem wirusa grypy H5N1 u ptaków dzikich – mewy śmieszki.

W związku z powyższym , na terenach tych obowiązują zakazy i nakazy wyszczególnione w ROZPORZĄDZENIU NR 9 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wrocławskiego, powiatu świdnickiego oraz powiatu średzkiego zmienionego ROZPORZĄDZENIEM NR 12 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wrocławskiego, powiatu świdnickiego oraz powiatu średzkiego.

Grypa ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym.
Wywoływane przez nią straty wynikają nie tylko z faktu, że wirus może wywoływać
zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Kraj, w którym pojawi się
choćby jedno ognisko grypy w gospodarstwie, nie może eksportować drobiu i produktów pochodzenia drobiarskiego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła, ale  również (w zależności od umów bilateralnych) z obszaru całego państwa.  Grypa może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków. Niekiedy zakażeniu może ulec też człowiek, ale są to sytuacje bardzo rzadkie i w praktyce ograniczone do kontynentów  Azji i Afryki. Potencjał zoonotyczny (tzn. stopień zagrożenia dla człowieka) obecnie rozprzestrzeniającego się genotypu wirusa wywołującego grypę ptaków określono jako niski.

Przenosicielem wirusów grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim związane ze
środowiskiem wodnym, tzn. głównie kaczki, gęsi, a w ostatnim czasie mewy śmieszki. Drób może się zakazić, jeśli korzysta z tych samych siedlisk, np. zbiorników wodnych
albo pastwisk, gdzie bytowały ptaki dzikie. Nie jest przy tym konieczne aby użytkowanie tych
miejsc odbywało się w tym samym czasie, gdyż wirus może przeżyć w wodzie i innym
wilgotnym środowisku przez wiele dni, a nawet tygodni.

Rozp. Wojewody Dolnośląskiego Nr 9

Rozp. Wojewody Dolnośląskiego Nr 12

Zalecenia-dla-hodowcow-ulotka