Rozporządzenie nr 17 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 września 2023 r.

Rozporządzenie nr 17 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 września 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wrocławskiego, powiatu świdnickiego oraz powiatu średzkiego, zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 8 września 2023 r. pod poz. 4963

poz. 4963