ROZPORZĄDZENIE NR 14 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików
na terenie województwa dolnośląskiego

poz. 3973