Miesięczne Archiwa: Marzec 2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy, w związku z sytuacją epidemiologiczną, zmienia termin szkolenia planowanego na dzień 31 marca 2020 roku,  przesuwając jego przeprowadzenie na drugie półrocze. O dacie szkolenia osoby zainteresowane zostaną powiadomione telefonicznie.

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia  epidemicznego, w trosce o zdrowie petentów  i  pracowników, w okresie od dnia 16  marca 2020 r. do odwołania wprowadzono w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Świdnicy niżej wymienione ograniczenia w wykonywaniu zadań, w sposób  wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Zaleca się petentom załatwianie spraw w tut. Urzędzie:

1) telefonicznie: 74 8523084, gdzie petenci zostaną połączeni z pracownikiem  merytorycznym,

2) e-mailowo: swidnica@wroc.wiw.gov.pl

3) przesyłając wniosek lub pismo za pomocą poczty tradycyjnej na adres  Urzędu,

4)  za pośrednictwem platformy ePUAP.

Zarządzenie