OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY, NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU LUB DAROWIŹNIE ZBĘDNYCH , ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJATKU RUCHOMEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W ŚWIDNICY

majątek zbędny